Top 20 - iMiss Thăng Long 2014

25 Tháng Chín 2014

Top 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa Khôi Sinh Viên Hà Nội - iMiss Thăng Long 2014

Top 40 iMiss Thăng Long 2014

31 Tháng Tám 2014

Sơ khảo iMiss Thăng Long 2014 - 2.3/8/2014

25 Tháng Tư 2014

Cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho nữ sinh viên Hà Nội

Top 80 - iMiss Thăng Long 2014

04 Tháng Tám 2014